Er lijkt beweging te komen in het vastgelopen onderzoek van het Britse parlement naar de legaliteit van de oorlog tegen Irak. 

De communicatie tussen premier Tony Blair en de Amerikaanse president George Bush in de aanloop naar de Brits-Amerikaanse aanval in 2003 mag gedeeltelijk worden gepubliceerd.

Hierover is overeenstemming bereikt na maanden getouwtrek tussen regering en parlement.

De enquêtecommissie onder leiding van John Chilcot ging in 2009 aan de slag, maar heeft haar rapport nog steeds niet af door geruzie over de inhoud. 

De euquêtecommissie was oorspronkelijk van plan alle geheime communicatie openbaar te maken waarin zij inzage had gekregen. Nu zijn de Lagerhuisleden ermee akkoord gegaan dat alleen een ''minimum'' aan uitspraken wordt gepubliceerd om de conclusies te kunnen onderbouwen. Daarbij wordt Bush zo veel mogelijk 'gespaard', aldus de krant The Guardian donderdag.

In Nederland kwam de commissie-Davids, die eveneens in 2009 aan de slag was gegaan, in 2010 tot de conclusie dat er geen adequaat volkenrechtelijk mandaat was voor de Brits-Amerikaanse aanval op Irak. Het kabinet-Balkenende I had ''politieke steun'' gegeven aan de illegale aanval op het bewind van Saddam Hussein.