De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag unaniem ingestemd met een wijziging van het mandaat van de vredesmissie in Zuid-Sudan.

De VN-missie in het land moet zich gaan richten op het beschermen van burgers en niet langer op het opbouwen van het land.

Met de resolutie die dinsdag is aangenomen valt ook een orgaan dat door een samenwerkingsverband van Afrikaanse landen is opgezet om in de gaten te houden of de wapenstilstand in het land niet wordt geschonden, onder de VN-paraplu.

In december brak in Zuid-Sudan geweld uit, dat vooral etnisch van aard was. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven en nog eens meer dan 1,3 miljoen mensen moesten hun huizen verlaten. In januari werd een eerste wapenstilstand getekend, maar het geweld bleef aanhouden.

Uiteindelijk werd op 9 mei voor de tweede keer een staakt-het-vuren van kracht. Dat heeft het tot dusver gehouden, maar de spanningen in het land zijn nog altijd om te snijden.