Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeüs hebben zondagavond een verklaring ondertekenend waarin zij pleiten voor de ''eenheid van christenen voor toekomstige uitdagingen''.

De bisschop van Rome en de patriarch van Constantinopel herhaalden in de Oude Stad van Jeruzalem de actie van hun voorgangers Paulus VI en Athenagoras I zo'n vijftig jaar geleden.

Die ondertekening moest toen een einde maken aan bijna tien eeuwen vijandigheid tussen verschillende christenen. Het tweetal noemde de bijeenkomst met kerkleiders in de Heilige Grafkerk een ''bron van diepe spirituele vreugde''.

De paus en de patriarch erkenden dat de weg naar verzoening tussen de kerken van Oost en West nog ''lang en moeilijk'' wordt.

''Onze broederlijke ontmoeting vandaag is een nieuwe en noodzakelijke stap op weg naar de eenheid waarbij alleen de Heilige Geest de gemeenschap met legitieme diversiteit kan leiden", lieten ze weten.

''We erkennen dat honger, armoede, analfabetisme en de oneerlijke verdeling van grondstoffen een constante uitdaging zijn. Het is onze plicht om samen te bouwen aan een eerlijke en humane maatschappij waarin niemand zich buitengesloten voelt."

Klaagmuur

De paus wandelde zondag via de Nieuwe Poort door de christelijke wijk van Jeruzalem. Die was vanwege de strenge Israëlische veiligheidsmaatregelen nagenoeg uitgestorven.

Franciscus' bezoek aan het Midden-Oosten eindigt maandag na een bezoek aan de Klaagmuur en Yad Vashem, het centrum in Jeruzalem voor de herdenking van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.