Iran heeft zijn nucleaire voorraden aanzienlijk laten inkrimpen en werkt mee met een onderzoek naar mogelijk verdachte activiteiten.

Dat heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vrijdag in een rapport naar voren gebracht. Het IAEA is de 'atoomwaakhond' van de VN en probeert de nucleaire activiteiten van Iran in kaart te brengen.

De Iraanse medewerking is goed nieuws voor de grote mogendheden die proberen te komen tot afspraken voor de lange termijn over de nucleaire ambities van Iran.

Westerse landen verdenken Iran er al heel lang van op een kernwapen uit te zijn. Iran lijdt erg onder internationale sancties die voortvloeien uit die verdenking. Iran beklemtoont nooit een kernwapen te willen hebben.