Duitsland mag onder bepaalde voorwaarden werkzoekende burgers uit andere landen van de Europese Unie de basisuitkering weigeren. 

Dat stelt een belangrijk adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdag.

Als het vermoeden bestaat dat een EU-burger alleen naar Duitsland is gekomen om werk te zoeken of sociale bijstand te krijgen, dan wordt de uitkering om in levensonderhoud te voorzien niet uitgekeerd.

Zo wil Duitsland uitkeringstoerisme voorkomen. Een Duitse rechtbank wilde van het EU-hof weten of deze regels stroken met EU-recht.

De adviseur aan het EU-hof geeft Duitsland gelijk. Bovendien stelt de adviseur-generaal dat een land een uitkering die niet aan een prestatie is gekoppeld, kan weigeren als er geen echte band is met het land.

Het gaat om een advies van de advocaat-generaal, dat doorgaans wordt overgenomen in het vonnis.