De NAVO zal elk stukje van haar territorium verdedigen. Die waarschuwing gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry dinsdag richting Rusland tijdens een toespraak in Washington. 

Hij noemde het NAVO-gebied ''onschendbaar''.

Kerry maakte de opmerking vanwege de annexatie van de Krim door Rusland en de dreiging van Moskou meer delen van Oekraïne in te nemen. ''Welke weg zij ook nemen, de Verenigde Staten en zijn bondgenoten staan samen in hun steun aan Oekraïne.'' Oekraïne is overigens geen lid van de NAVO. De organisatie vat aanvallen op het grondgebied van een lidstaat altijd op als een aanval op de totale organisatie.

Kerry riep de lidstaten op de komende vijf jaar meer te investeren in defensie, als zij de norm van 2 procent van het nationaal inkomen momenteel niet halen. Dat getal hebben de landen onderling afgesproken.

Onder andere Nederland (1,15 procent) haalt die norm niet. De laatste tijd is de roep om meer uitgaven luider gaan klinken. Zo willen de bevriende oppositiepartijen ChristenUnie en SGP dat regeringspartijen VVD en PvdA meer investeren in de krijgsmacht. Zij kregen onlangs bijval van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. In de begrotingsonderhandelingen is het defensiebudget een heikel punt.

Dit moet u weten over de onrust in Oost-Oekraïne

Chronologie van de gebeurtenissen in Oekraïne l Dossier Oekraïne