Een Italiaanse rechtbank heeft dinsdag uit de doeken gedaan waarom de Amerikaanse studente Amanda Knox en haar toenmalige Italiaanse vriend schuldig zijn verklaard aan de moord op haar Britse kamergenote in 2007. 

De verwondingen van de 21-jarige Meredith Kercher geven aan dat zij door meer dan een persoon is aangevallen, bovendien hadden de twee studentes op de avond van de moord ruzie gehad over geld, aldus het hof van beroep in Florence.

Volgens het hof heeft een derde persoon die voor de moord is veroordeeld, Rudy Hermann Guede, niet alleen gehandeld. Kercher is met ten minste twee messen omgebracht en er zijn op haar lichaam vingerafdrukken gevonden die aangeven dat zij in bedwang is gehouden.

Ook zegt het hof dat er ampele bewijzen zijn dat de twee kamergenotes slecht met elkaar overweg konden, ondanks de verklaringen van Knox dat het allemaal wel meeviel. Het hof verwijst naar verklaringen van Guede tijdens zijn verhoor door de politie waarin hij zei dat Kercher de Amerikaanse had beschuldigd van diefstal van geld uit haar kamer.

Versnelling

"Het is een feit dat op een gegeven ogenblik de gebeurtenissen 's avonds in een versnelling raakten; het Engelse meisje werd door Amanda Marie Knox, door Raffaele Sollecito, die het voor zijn vriendin opnam, en door Rudy Hermann Guede aangevallen en in haar kamer opgesloten", aldus het hof.

De aanvallers hoeven niet per se allen hetzelfde motief te hebben gehad, zegt het hof. Het acht niet aannemelijk dat de dood van Kercher het gevolg was van een uit de hand gelopen seksspel, omdat het niet met Kerchers karakter te rijmen valt dat zij daar ooit aan mee zou hebben gedaan.

Nu het hof zijn overwegingen openbaar heeft gemaakt, kan het vonnis bij het Hof van Cassatie worden aangevochten. Als dit de veroordelingen handhaaft zal waarschijnlijk een lange procedure om de uitlevering van Knox volgen. Zij verblijft sinds haar eerdere veroordeling in 2011 ongedaan werd gemaakt in de Verenigde Staten.

Kercher werd op 2 november 2007 dood gevonden in een plas bloed in de flat die zij met Knox deelde in Perugia. Haar keel was doorgesneden en zij was seksueel misbruikt. Knox en Sollecito werden vier dagen later opgepakt. Ze zaten vier jaar in de gevangenis voordat ze in 2011 in hoger beroep werden vrijgesproken. Het hooggerechtshof haalde een streep door de vrijspraak en gelastte een nieuw proces, waarin Knox in januari tot 28 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en Sollecito tot 25 jaar.

Verschillende lezingen

De Italiaanse rechtbanken kwamen steeds tot zeer verschillende lezingen. Knox en Sollecito werden in eerste instantie veroordeeld op grond van DNA-sporen, tegenstrijdige alibi's en een valse getuigenis van Knox tegen een Congolese bareigenaar. Vervolgens haalde het hof van beroep in Perugia de 'bouwstenen' waarop de veroordelingen waren gebaseerd onderuit. Zo zou het DNA-materiaal volgens nieuwe deskundigen onbetrouwbaar zijn geweest en ontbrak ook een motief.

Deze vrijspraak werd in maart 2013 door de hoogste Italiaanse rechter herroepen. Het hooggerechtshof beval een nieuw proces, waarin bewijsmateriaal en getuigenverklaringen die volgens het hof in de procedure in Perugia ten onrechte buiten beschouwing waren gelaten alsnog tegen het licht moesten worden gehouden. Ook wilde het hooggerechtshof 'hiaten' in logica opgelost zien.

De derde verdachte, Guede, werd in een afzonderlijk proces schuldig bevonden aan het aanranden en steken van Kercher. Zijn straf van zestien jaar werd door het hooggerechtshof gehandhaafd. Guede, een drugsdealer die na de moord op Kercher uit Italië vluchtte en door Duitsland werd uitgewezen, geeft toe dat hij in de nacht dat Kercher stierf in haar kamer was, maar ontkent haar te hebben vermoord.