Zuid-Afrika viert zondag de twintigste verjaardag van de afschaffing van apartheid. Behalve zang, dans en feestredes zijn op de zogeheten Vrijheidsdag ook kritische geluiden te horen.

Het hoofdpodium van de herdenking staat in Pretoria. In de Uniegebouwen in de residentie komt president Jacob Zuma met andere hoogwaardigheidsbekleders en buitenlandse diplomaten samen om terug te blikken en vooruit te kijken.

Het gezelschap overdenkt de lange, succesvolle strijd tegen het apartheidsregime én de vele problemen van vandaag de dag en de vereisten om die te overwinnen.

Het ANC, de partij van Zuma en wijlen Nelson Mandela, slaagt er volgens veel Zuid-Afrikanen maar niet in de kloof tussen arm en rijk te dichten.

Het krediet dat het ANC met zijn overwinning op apartheid verwierf, lijkt daardoor te slinken. De partij dreigt bij de verkiezingen van 7 mei een flink aantal zetels te moeten afstaan, al komt haar ruime meerderheid naar verwachting niet in gevaar.