Een inmiddels stilgelegde kernreactor in het Duitse Jülich bij Aken heeft jarenlang niet naar behoren gefunctioneerd.

Bovendien heeft de toezichthouder het gevaar van de reactor onderschat. Dat concludeert een commissie in een rapport dat zaterdag is verschenen.

De reactor bij Jülich, dat op 20 kilometer van de grens met Nederland ligt, was van 1967 tot 1988 in bedrijf.

Volgens de commissie zijn er in die tijd talloze incidenten geweest. In 1978 kwam bijvoorbeeld per ongeluk 27.000 liter water in het binnenste deel van de reactor terecht. De reactor werd pas na zes dagen uitgeschakeld.

Ook was een veiligheidsknop voor een snelle uitschakeling fout gemonteerd, waardoor die helemaal niet werkte. Het incident werd volgens de experts onterecht in de laagste risicocategorie ingedeeld.

Betreuren

De commissie werd in 2011 door het onderzoekscentrum van de reactor aangesteld om de reactor te onderzoeken. Ondanks de fouten zijn er nooit ongelukken gebeurd die de volksgezondheid bedreigden. Het onderzoekscentrum zegt de incidenten ''ernstig te betreuren''.