Twee Nederlandse jihadstrijders hebben onlangs een zelfmoordaanslag gepleegd. Eén in Syrië en een in Irak. 

Dat zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken woensdag tijden de presentatie van het het AIVD-jaarverslag (pdf) over 2013.

Beide mannen zijn bij de aanslagen om het leven gekomen. Eén jihadstrijder pleegde in Irak een aanslag op een burgerdoel, met een rugzak met explosieven. De ander pleegde een zelfmoordaanslag met een autobom in Syrië.

Volgens Plasterk stopt de stroom jihadgangers vanuit Nederland nog niet. Ook keren er steeds meer strijders naar Nederland terug. Inmiddels zijn er zeker dertig weer in Nederland. Dat brengt voor Nederland ook een potentiële dreiging met zich mee. 

Bekijk een reactie van Plasterk:

Spionage

Uit het jaarverslag blijkt eveneens dat Nederland net als andere met name Europese landen de laatste jaren zwaar wordt getroffen door digitale spionage. Nederland is extra kwetsbaar voor digitale aanvallen door de hoogwaardige ICT-infrastructuur.

Wereldwijd zijn overheidsorganisaties, bedrijven en burgers slachtoffer geworden van digitale spionage. Daarbij is op grote schaal vertrouwelijke overheids-, bedrijfs- en persoonsinformatie buitgemaakt. Dit geldt ook voor Nederland.

De meeste digitale spionageaanvallen die bij de AIVD bekend zijn, zijn gericht op overheidsinstanties zoals de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook bijvoorbeeld de EU, de G8 en G20 zijn doelwit van deze digitale infiltraties. "Deze aanvallen richten zich op het vergaren van politieke inlichtingen over defensie-, energie-, economisch en buitenlandbeleid", constateert de dienst.

Bedrijfsleven

Steeds meer digitale aanvallen zijn gericht op het bedrijfsleven, stelt de AIVD vast. "Het gaat met name om bedrijven en onderzoeksinstellingen binnen de energie-, biotechnologie-, chemie- en hightechsector in Nederland en daarbuiten."

De aanvallen richten zich op het stelen van vertrouwelijke technisch-wetenschappelijke en financieel-economische informatie. Hoewel precieze cijfers ontbreken, vindt de AIVD het aannemelijk dat de wereldwijde schade honderden miljarden euro's bedraagt.

Ook andere landen kampen met jihadisten