Oud-generaal Ratko Mladic is nog niet af van de aanklachten van volkerenmoord begaan tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90 van vorige eeuw. 

De aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal hebben voldoende gronden aangebracht tijdens de uiteenzetting van hun zaak om die punten van de aanklacht vooralsnog overeind te houden.

Dat maakten de rechters die de zaak behandelen tegen de gewezen legerleider van de Bosnische Serviërs, dinsdag bekend.

De VN-rechters hebben voldoende aanwijzingen gezien dat er mogelijk genocide heeft plaatsgehad in Bosnische gemeenten en ook in Srebrenica. Ook hebben de aanklagers volgens de rechters voldoende materiaal aangedragen om de rol van Mladic daarin te kunnen wegen.

Het verzoek van de gedaagde om de genocide-aanklachten tegen hem halverwege het proces te schrappen, worden dus niet gehonoreerd door het VN-tribunaal in Den Haag.

Vervolging

Ook de punten waarin Mladic vervolging, uitroeiing en moord ten laste wordt gelegd, blijven overeind. Er zijn voldoende feiten aangebracht voor de rechters om daar in een later stadium van het proces een definitief oordeel over te vellen.

Uit aanwijzingen die zijn aangedragen door de aanklagers, en die later mogelijk worden toegelaten als bewijs, zou opgemaakt kunnen worden dat Mladic wist van de misdaden die werden gepleegd, dat hij eraan bijdroeg en dat hij de intentie had ze te plegen.

Aanklacht

De aanklacht tegen Mladic telt elf punten waaronder volkerenmoord, vervolging, uitroeiing, moord, deportaties, onmenselijk handelen, het uitoefenen van terreur en het gijzelen van mensen.

De aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal hebben voldoende gronden aangebracht tijdens de uiteenzetting van hun zaak om die punten van de aanklacht vooralsnog overeind te houden.

Dat hebben de rechters die de zaak behandelen tegen de gewezen legerleider van de Bosnische Serviërs, dinsdag bekend gemaakt

Het verzoek van de gedaagde om de genocide-aanklachten tegen hem halverwege het proces te schrappen, worden dus niet gehonoreerd door het VN-tribunaal in Den Haag.