Sri Lanka werkt niet mee aan het onderzoek van de Verenigde Naties naar oorlogsmisdaden tijdens de decennialange Sri Lankaanse burgeroorlog. 

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay van de VN is volgens minister van Buitenlandse Zaken Gamini Lakshman Peiris vooringenomen. Het zou daardoor uitgesloten zijn dat zij tot eerlijke en onpartijdige conclusies komt.

Sri Lanka erkent het gezag van Pillay niet, zei Peiris maandag. De Hoge Commissaris is Tamil van geboorte en heeft het volgens Peiris al van meet af aan niet op de Sri Lankaanse regering begrepen.

Bovendien zou belangenverstrengeling dreigen, omdat een aantal landen dat Sri Lanka van mensenrechtenschendingen beschuldigt aan het VN-onderzoek meebetaalt.

Pillay noemde de verdachtmakingen aan haar adres vorig jaar niet alleen onjuist maar ook diep kwetsend.

Wandaden

De Hoge Commissaris kreeg vorige maand opdracht van de VN-Mensenrechtenraad een internationaal strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijk tijdens de burgeroorlog gepleegde wandaden.

Het onderzoek is niet alleen bedoeld om alle feiten over mensenrechtenschendingen in Sri Lanka te achterhalen, maar ook om de daders aansprakelijk te stellen.

De regering in Colombo en de Tamil Tijgers beschuldigen elkaar al jaren van oorlogsmisdaden. Het regeringsleger bracht de rebellen in mei 2009 de genadeklap toe. Vrijwel alle kopstukken en manschappen van de Tamil Tijgers werden gedood of gevangengenomen.

Alleen al in de laatste oorlogsmaanden zijn tot wel veertigduizend Tamil-burgers omgebracht, stelden de VN na onderzoek. Colombo spreekt die bevindingen tegen.