Het aantal Syrische vluchtelingen dat in Libanon staat geregistreerd, is donderdag de grens van een miljoen gepasseerd.

In geen ander land ter wereld zijn zoveel vluchtelingen per hoofd van de bevolking, stelt de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr vast.

In Libanon, dat 3,5 keer zo klein is als Nederland, wonen ongeveer vier miljoen mensen.

De toestroom van zoveel vluchteling zou in elk land moeilijk te beheersen zijn. ''Voor Libanon, een kleine natie vol interne moeilijkheden, zijn de gevolgen ontstellend groot'', aldus Unhcr. De organisatie prijst de Libanezen om hun ''frappante edelmoedigheid'', maar zij hebben grote moeite alle vluchtelingen op te vangen. Unhcr roept andere landen op Libanon te helpen.

De stroom Syrische vluchtelingen naar Libanon neemt steeds sterker toe. In april 2012, een jaar na het begin van de opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad, waren er 18.000 Syrische vluchtelingen in het land geregistreerd.

Een jaar later waren dat er 356.000 en nu is het een miljoen. Elke dag registreren medewerkers van Unhcr 2.500 nieuwe Syrische vluchtelingen in het land ten noorden van Israël.

Burgeroorlog

De Wereldbank schat dat de burgeroorlog in Syrië Libanon tot nu toe ongeveer 1,8 miljard euro heeft gekost. Niet alleen is de handel met het buurland sterk verminderd, ook het toerisme is afgenomen en de regering in Beiroet heeft extra uitgaven moeten doen om de vluchtelingen te helpen.

Overheidsorganisaties moeten zich extra inspannen om aan de groeiende vraag naar onderwijs, stroom, water en medische voorzieningen te voldoen.

Zo zijn meer dan 400.000 van de een miljoen Syrische vluchtelingen kinderen in de leerplichtige leefijd. De scholen hebben tot nu toe 100.000 van die kinderen opgevangen, maar hebben de grenzen van hun mogelijkheden bereikt.

Alle berichten over de Syrische exodus naar Libanon