Het klimaatprobleem draagt volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) bij aan het aantal burgeroorlogen, spanningen tussen landen en de omvang van vluchtelingenstromingen. 

Dat schrijft de Volkskrant maandag. 

De stijgende temperaturen leiden tot spanningen rondom water en energie. Maar ook de kans op natuurrampen, zoals de tyfoon Haiyan die in november 2013 over de Filipijnen raasde, neemt toe door klimaatsverandering.

Zo bleek uit de uitgeleke conclusies van het VN-klimaatpanel, voorafgaand aan het maandag gepresenteerde tweede deel van het vijfde klimaatrapport in het Japanse Yokohama.

Volgens de krant valt een direct verband tussen geweld en stijgende temperaturen moeilijk te leggen. "Bedoeling van het IPCC-rapport is het bewustzijn over het belang van dit klimaateffect te vergroten", aldus de Volkskrant.

Veranderen

Mocht er wereldwijd niet snel iets veranderen in het klimaatbeleid, dan gaat de kans om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen verloren. 

In alle continenten en oceanen zijn sinds enkele decennia de gevolgen voor mens en natuur van de klimaatverandering merkbaar, aldus het 49 pagina's tellende rapport.

''De keuzes die we nu maken, beïnvloeden de risico's die we de rest van deze eeuw lopen'', staat in het rapport. De wetenschappers tonen zich ook bezorgd over de invloed van de klimaatverandering op de voedselproductie, gevolgen waarop de wereld niet is voorbereid. ''Het zijn niet alleen regenwouden en ijsberen die onder druk staan. Wijzelf lopen gevaar'', zei Kaisa Kosonen van Greenpeace.

Onomkeerbaar

Onderzoekers legden tevens vast hoe klimaatveranderingen wereldwijd invloed hebben. De gevolgen op sommige plaatsen, zoals koraalriffen in de Caraïbische Zee en het Great Barrier Reef bij Australië, kunnen volgens hen snel onomkeerbaar worden.

Bijna overal in de wereld slinken de gletsjers. Veel dier- en plantensoorten in zeeën, rivieren en op het land hebben hun vroegere woonomgeving verlaten en zijn naar elders getrokken.

Rode Kruis

Een van de opstellers van het rapport is directeur Maarten van Aalst van het Rode Kruis klimaatcentrum. Hij waarschuwt dat het steeds moeilijker wordt rampen te beheersen, als er niets tegen de opwarming van de aarde wordt gedaan.

Wereldwijd lopen honderden miljoenen mensen het risico door een ramp te worden getroffen. Zo merken kleine boeren dat de regenval steeds grilliger wordt, met als gevolg mislukte oogsten, en kwamen vorig jaar op de Filipijnen duizenden mensen om door een enorme stormvloed die mede het gevolg was van de stijging van de zeespiegel.

Op dit moment loopt het Rode Kruis in de hulpverlening al tegen de grenzen van zijn kunnen aan, waarschuwt Van Aalst.

Klimaatdoelstelling niet haalbaar met huidige vleesconsumptie