De Japanner Iwao Hakamada, met ruim 45 jaar op de teller 's werelds langst zittende ter dood veroordeelde gevangene, krijgt waarschijnlijk een nieuw proces. 

Dat heeft de rechtbank in de stad Shizuoka donderdag bekendgemaakt, zo meldt Amnesty International.

Mochten de aanklagers binnen vier dagen geen beroep tegen die beslissing indienen, wordt de zaak van Hakamada opnieuw bekeken.

De inmiddels 78-jarige Hakamada werd in 1968 ter dood veroordeeld, vanwege de moord op zijn baas en diens vrouw en twee kinderen twee jaar eerder.

Hij bekende de wandaden na twintig dagen verhoor door de politie, maar zei later dat agenten hem hadden bedreigd en geslagen en trok zijn verklaring in. Desondanks legde de rechtbank hem de doodstraf op, wat in 1980 werd bekrachtigd door het Hooggerechtshof in Japan.

Twijfel

Omdat er altijd al twijfel bestond over zijn schuld, is Hakamada al die jaren niet geëxecuteerd. Volgens zijn advocaten hebben nieuwe DNA-tests uitgewezen dat het bloed op een aangetroffen shirt, dat van de moordenaar zou zijn geweest, niet van Hakamada was.

Bovendien zei een van de drie juryleden die Hakamada in 1968 veroordeelde, in 2007 dat hij altijd had geloofd dat de man onschuldig was. Hij slaagde er destijds echter niet in zijn twee collega's te overtuigen, waarna Hakamada in de dodencel belandde.

''De Japanse autoriteiten zouden zich moeten schamen voor de barbaarse behandeling van Iwao. Hij leeft al meer dan 45 jaar in angst, niet wetende of en wanneer hij ter dood wordt gebracht. Dat is psychologische marteling, naast een toch al wrede straf'', zei een woordvoerster van Amnesty International.