De strijd tegen honger in de wereld kan een flinke klap krijgen door de gevolgen van klimaatverandering. 

Daarvoor waarschuwt hulporganisatie Oxfam dinsdag, vlak voordat de gezaghebbende VN-organisatie voor klimaatwetenschappers IPCC in Japan bijeen komt.

Volgens Oxfam concluderen de VN-specialisten waarschijnlijk dat klimaatverandering leidt tot dalende oogsten, terwijl de vraag naar voedsel juist toeneemt.

''Graanprijzen dreigen in 2030 te verdubbelen, voor de helft veroorzaakt door klimaatverandering'', waarschuwt de organisatie.

Niet alle problemen laten nog jaren op zich wachten. Volgens Oxfam zijn de gevolgen van klimaatverandering op de voedselproductie zijn nu al merkbaar. ''In Californië veroorzaakt de ergste droogte in honderd jaar misoogsten. Hier wordt bijna de helft van alle groentes, fruit en noten in de VS verbouwd.''

Armoedebestrijding

Om hongersnood te voorkomen kan volgens Oxfam nog het nodige worden gedaan. Naast ons aanpassen aan klimaatverandering, zou ook armoedebestrijding kunnen helpen.

Zo heeft slechts een vijfde van de wereldbevolking toegang tot sociale zekerheidsstelsels, die zorgen dat voedsel voor iedereen betaalbaar blijft.

Een andere opvallende oplossing is de aanpak van discriminatie. ''Vrouwen leveren 43 procent van de arbeid in de landbouw in ontwikkelingslanden, maar worden stelselmatig achtergesteld. Zo hebben vrouwen zelden land in eigendom, dus wordt het moeilijk voor hen om hun landbouwtechnieken aan klimaatverandering aan te passen.''