Zondag stemden inwoners van de Krim over de toekomst van het schiereiland. Vijf dingen die u moet weten over het referendum.

Een grote meerderheid op de Krim heeft vóór aansluiting bij Rusland gestemd. 

Dat zeggen de referendumcommissie en de premier. De uitkomst was te verwachten: de Krim is overwegend pro-Russisch. Van de naar schatting 2,5 miljoen inwoners van het schiereiland is 60 procent van Russische afkomst.

Bovendien boycotte een belangrijke groep tegenstanders, de Krimtataren, de stemming. 

De uitkomst van het referendum wordt door het Westen niet erkend. 

De G7 vroegen Rusland eerder om het referendum tegen te houden. Volgens de leiders van de Verenige Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Japan zou een inlijving van de Krim een schending betekenen van het Handvest van de Verenigde Naties, de slotakte van Helsinki en andere internationale verdragen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry stelde eerder dat als de Krim door Rusland wordt ingelijfd er "zeer zware stappen" tegen Moskou worden genomen. De pro-westerse interim-regering in Kiev is vanzelfsprekend woest. 

Er volgen nu inderdaad sancties. 

Zowel de EU als de VS hebben bekendgemaakt dat er sancties zullen worden opgelegd aan Russische en Oekraïense functionarissen.

Het gaat in totaal om enkele tientallen personen die een rol hebben gespeeld in het aanzetten tot een afscheiding van de Krim en een aansluiting bij Rusland.

De VS richt zich vooral op personen die een hoge positie hebben in de wapenindustrie. Als Rusland de troepen niet terugtrekt uit de Krim, volgen meer sancties. 

Inwoners van de Krim hadden slechts twee keuzes.

Ze konden kiezen tussen directe aansluiting bij Rusland of onafhankelijkheid. Oekraïne speelt dus ogenschijnlijk geen rol in de toekomst van de Krim, als het aan de regionale parlementsleden ligt.

Of zoals de Kyev Post het stelde: inwoners konden kiezen tussen directe aansluiting bij Rusland, en onafhankelijkheid om later alsnog opgenomen te worden door Rusland. Volgens de Oekraïense krant is dat dus een keuze tussen "Ja, nu", en "Ja, straks". 

Buurlanden van Rusland maken zich nu zorgen.

Vooral de Baltische staten maken zich grote zorgen over de uitkomst van het referendum. Nu het erop lijkt dat de Krim onderdeel wordt van Rusland, vrezen ze voor hun eigen onafhankelijkheid in de toekomst. 

Achtergrond: De Krim weer Russisch? l Vijf dingen die u moet weten over het conflict in Oekraïne

Alle berichten over Oekraïne