Een op de twintig vrouwen in Europa is verkracht. Het zou dan gaan om negen miljoen slachtoffers. Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld.

Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen, dat werd uitgevoerd door het EU-agentschap voor grondrechten.

Vrouwen zijn nog vaker het slachtoffer van seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen; 55 procent van alle Europese vrouwen maakt dit wel eens mee.

In een derde van de gevallen was het de baas, collega of een klant, zo blijkt uit het onderzoek. Met name vrouwen in hogere managementfuncties zijn slachtoffer van seksuele intimidatie (75 procent).

Bijna een op de vijf vrouwen in Europa (18 procent) is wel eens gestalkt. Nagenoeg een kwart van de slachtoffers veranderde haar e-mailadres of telefoonnummer daarom.

Ongepaste berichtjes op sociale-netwerkpagina's of expliciete (seksuele) e-mailtjes of sms'jes ontvangt zeker een op de tien vrouwen (11 procent). Jonge vrouwen nog veel vaker; een op de vijf vrouwen tussen de 18 en 29 jaar.

Nederland

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45 procent) is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat percentage ligt flink hoger dan het gemiddelde in Europa (33 procent). Nederlandse vrouwen stappen wel vaker naar de politie om geweld aan te geven.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa dat is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten.

Werk

Veel geweld of intimidatie vindt thuis of op het werk plaats. Omdat veel Nederlandse vrouwen werken, is hun kans geïntimideerd te worden ook groter. Bovendien zijn Nederlandse vrouwen mondiger en stappen zij daardoor sneller naar de politie of autoriteiten, zo verklaren de onderzoekers de relatief hoger scores voor Nederland.

Naar de politie of slachtofferhulp stappen doen slechts weinigen. Als de partner de dader is, doet 33 procent aangifte, als de dader een ander is, stapt maar 26 procent naar de autoriteiten.

"Te veel vrouwen lijden'', aldus directeur Morten Kjaerum van het agentschap. ''9 miljoen verkrachte vrouwen: dat is bijna de hele bevolking van Oostenrijk.'' Geweld tegen vrouwen is dan ook geen klein probleem, aldus Kjaerum. Bovendien is er geen enkel EU-land waar de score goed is, aldus de directeur. ''Er is geen enkele reden om tevreden te zijn.''

Effect

De onderzoekers kunnen niet aangeven of geweld tegen vrouwen is toe- of afgenomen. Dit is het eerste grootschalige onderzoek in zijn soort. Het is de bedoeling dat het om de vijf jaar wordt herhaald. ''Dan kunnen we ook zien of het beleid om geweld tegen vrouwen terug te dringen, effectief is geweest.''

In totaal werden 42.000 vrouwen tussen de 18 en 74 jaar in alle 28 EU-lidstaten geïnterviewd over geweld.