De Surinaamse regering organiseert vanaf woensdag in Paramaribo een tweedaagse conferentie over het instellen van een waarheids- en verzoeningscommissie. 

Die commissie zal uiteindelijk haar licht moeten laten schijnen op de Decembermoorden, de executie in 1982 van vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse - de huidige president van Suriname. Nabestaanden, vakbonden en de oppositie boycotten het congres.

De instelling van een waarheidscommissie komt twee jaar na de aanname van een amnestiewet, die alle 25 verdachten van de Decembermoorden moest ontslaan van strafvervolging. Sindsdien heeft de krijgsraad het Decembermoordenproces geschorst.

In de controversiële wet staat dat na het verlenen van amnestie er een waarheidscommissie moet worden opgericht.

"We vinden het correct om te starten met het verkrijgen van begrip over wat een dergelijk traject zou kunnen inhouden. Om de natie te ondersteunen in dit verzoeningsproces is besloten de ervaringen van andere volkeren in beschouwing te nemen en internationale experts te consulteren", meldt het Surinaamse ministerie van buitenlandse zaken dinsdagochtend.

Brede participatie

Tijdens het congres zal onder andere worden bekeken hoe waarheidscommissies eerder in Zuid-Afrika en Guatemala te werk zijn gegaan. Welke internationale experts zullen worden geconsulteerd, is nog niet duidelijk, al verleent de Organisatie van Amerikaanse Staten volgens Paramaribo wel technische assistentie.

"De regering-Bouterse onderkent dat hierbij wederzijds vertrouwen moet bestaan. De samenleving zal zelf moeten bepalen hoe het proces van waarheidsvinding en verzoening zijn beloop dient te hebben", vervolgt het persbericht.

Volgens het ministerie zijn naast regeringsleden, volksvertegenwoordigers en de vakbeweging onder meer vertegenwoordigers van de rechterlijke macht uitgenodigd. "Met een brede participatie wordt het mogelijk alle standpunten mee te nemen", klinkt het.

Politieke kloof

Toch maakten oppositie, verschillende vakbonden en nabestaanden al duidelijk geen geloof te hebben in een waarheidscommissie en de conferentie te zullen boycotten.

"Uit niets blijkt dat de huidige regering de intentie heeft om werkelijk naar de waarheid te zoeken en tot verzoening te komen. Integendeel, door de amnestiewet aan te nemen is er opnieuw een diepe politieke kloof door de samenleving voelbaar", reageert de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede.

Eind jaren negentig probeerde een andere aan Desi Bouterse gelieerde regering ook al een waarheidscommissie op te richten. Van dat plan is toen niets terechtgekomen.