De Verenigde Naties willen tienduizend blauwhelmen en bijna tweeduizend politiemensen op vredesmissie sturen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Zij moeten een ''robuust mandaat'' krijgen en zich voornamelijk richten op de bescherming van burgers, staat in een rapport van VN-chef Ban Ki-moon.

Het afgelopen jaar kwamen duizenden inwoners van de CAR om het leven door geweld tussen moslims en christenen. Milities vechten tegen elkaar, maar hebben het ook op burgers gemunt. De Europese Unie stuurt al duizend soldaten, die zich bij zesduizend Afrikaanse en tweeduizend Franse strijdkrachten voegen.

''Meer troepen zijn nodig die zich op de eerste stappen van het vredesproces te kunnen richten'', aldus Ban. Ingrijpen is volgens hem nodig om genocide te voorkomen.

De missie, die nog officieel moet worden goedgekeurd door de VN Veiligheidsraad, vergt zo'n zes maanden voorbereiding.