België is het eerste land ter wereld geworden waar euthanasie ook voor alle minderjarigen mogelijk is. 

De Belgische Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor levensbeëindiging los te laten. Eerder gold in België een grens van achttien jaar. In Nederland is die grens twaalf jaar.

Euthanasie wordt nu in België mogelijk voor zogeheten "oordeelsbekwame minderjarigen" in een medisch uitzichtloze situatie, die ondraaglijk lijden en van wie verwacht wordt dat zij binnen afzienbare termijn sterven.

Of een kind van bijvoorbeeld zeven jaar oordeelsbekwaam is, wordt vastgesteld door een psychiater of psycholoog. Bovendien moeten de ouders (of voogden) instemmen met het verzoek tot euthanasie.

Onomstreden is het voorstel niet. Daags voor de stemming riepen 160 kinderartsen op niet over het voorstel te stemmen. Er is geen noodzaak voor de uitbreiding van de euthanasiewet, meenden ze. Bovendien wezen ze erop dat personen onder de achttien jaar niet denken als een volwassene.

Ook de christelijke regeringspartijen zagen niets in de plannen. Zij wilden een leeftijdsgrens van vijftien jaar. Maar het wegvallen van de grens kon op een meerderheid rekenen doordat oppositiepartijen voorstemden.

Voorstanders

Er staat geen leeftijd op lijden, klonk het bij voorstanders. Kinderen zouden dus ook de vrijheid en het recht moeten hebben om een einde aan hun leven te laten maken. Euthanasie is en blijft een individuele keuze, zo stelden de voorstanders. Niemand moet er gebruik van maken. "Dit is een wet waarvan we hopen dat hij nooit gebruikt hoeft te worden", klonk het dan ook.

Het wetsvoorstel werd met 86 ja-stemmen, 44 nee-stemmen en 12 onthoudingen aangenomen. Op het moment dat de parlementariërs hun stem uitbrachten, was er geroep in de zaal. Een jongeman riep vanaf de publiekstribune in het Frans 'Moordenaars!'.

Mediabelangstelling

De mediabelangstelling voor dit onderwerp was heel groot. Van overal ter wereld reisden journalisten naar Brussel om de stemming te volgen. In veel landen is euthansie strafbaar.

De Belgische Eerste Kamer had al ingestemd met het wetsvoorstel. Nu gaat de wet voor ondertekening naar koning Filip. De verwachting is dat hij tekent.

Na de stemming klonk er geen applaus, wat wel gangbaar is als grote wetten aangenomen zijn.