Aanklachten tegen vergrijpen als oorlogsmisdaden of genocide mogen in Spanje alleen worden behandeld als de zaak betrekking heeft tot dat land.

Het Congres in Spanje heeft dinsdagavond laat ingestemd met een voorstel om de mogelijkheden van justitie op dat gebied te beperken.

Door die beslissing moeten veel aanklachten waarschijnlijk worden afgewezen.

In het verleden werd bij het Spaanse openbaar ministerie soms aangifte gedaan wegens oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid in het buitenland. Maandag vaardigde justitie bijvoorbeeld een arrestatiebevel uit tegen ex-president Jiang Zemin van China, omdat hij wordt beschuldigd van genocide en marteling in China.

De 'universele jurisdictie' bracht Spanje soms in politieke problemen. De Spaanse justitie werd bijvoorbeeld wereldberoemd toen zij de Chileens ex-dictator Pinochet in Londen liet vastzetten.

Met de nieuwe wet, die volgens de regering over twee maanden van kracht wordt, is het alleen mogelijk verdachten aan te klagen die Spaans zijn of buitenlanders die in Spanje verblijven. De oppositie beschuldigde de regering ervan ''onder druk van machtige landen'' te zwichten.