De Verenigde Staten hebben geen enkel land beloofd het niet te bespieden, maar doen hun best bij inlichtingenwerk in het buitenland de privacy te eerbiedigen. 

Met die geruststelling heeft de Amerikaanse president Barack Obama het vertrouwen van zijn Franse collega en gast François Hollande dinsdag teruggewonnen. 

Obama en Hollande hebben enkele kwesties 'opgehelderd' die waren gerezen door de onthullingen over de Amerikaanse spionagepraktijken in Europa, deelde de Franse president de in het Witte Huis verzamelde pers mede.

''Het wederzijds vertrouwen is hersteld. Dat onderlinge vertrouwen moet gegrond zijn op respect voor elkaars land, maar ook op bescherming. Bescherming van het privéleven, van persoonlijke gegevens, van het feit dat ieder individu, ondanks de technologische vooruitgang, er zeker van kan zijn dat hij niet wordt bespied. Dat zijn de uitgangspunten waarop we elkaar vinden.'' 

Weren

Obama onderstreepte nog eens dat de Amerikaanse diensten zich in de inlichtingengaring stevig moeten blijven weren. Zowel de VS als hun bondgenoten zijn het er immers over eens dat bepaalde terreurgroepen een gevaar blijven vormen, zei de Amerikaanse president.

Veel Europese regeringen hebben de onthullingen van de afgelopen maanden over de spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA met verontwaardiging ontvangen. Frankrijk en Duitsland beloofden het voortouw te nemen in onderhandelingen met de VS over een overeenkomst die onderlinge spionage voortaan uit de wereld moest helpen. Maar die besprekingen bleven tot dusver vruchteloos.

Hollande pleitte dinsdag voor een handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.  Deze zou er snel moeten komen. De Amerikaanse president sloot zich daarbij aan. Zo'n akkoord is goed voor de economische groei en de werkgelegenheid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, aldus Obama.

Staatsbezoek

Hollande is maandag zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten begonnen. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan de VS sinds 1996. Op de agenda van de gesprekken stonden verder onder meer de oorlog in Syrië, het kernprogramma van Iran en de wederzijdse handel.

Obama toonde zich bezorgd over de honger onder burgers in Syrië. Volgens hem is er geen ''militaire oplossing'' voor de burgeroorlog in Syrië. Met betrekking tot Iran waarschuwde hij voor het schenden van de sancties tegen dat land.

Iran

Hollande nam enige afstand van Franse bedrijven die gretig naar Iran reisden na de recente versoepeling van de sancties tegen de gewezen paria van de wereldhandel. De voortvarendheid van de Franse ondernemers is de Verenigde Staten een doorn in het oog. 

De Franse president zei dat hij het bedrijfsleven te verstaan heeft gegeven dat van opheffing van de sancties tegen Iran nog geen sprake is. Zolang er geen alomvattend akkoord is gesloten over het omstreden Iraanse atoomprogramma kunnen volgens hem geen langlopende contracten worden getekend. 

Maar de Franse president is nu eenmaal niet de voorzitter van de Franse vereniging van werkgevers, merkte Hollande op. Ondernemers en investeerders maken volgens hem zelf uit naar welke landen ze afreizen.