De bevolking van Zwitserland heeft zondag in een referendum nipt gestemd voor het aan banden leggen van immigratie uit de Europese Unie.

Van de stemmers was 50,3 procent voor. Dat bevestigde de Zwitserse vertegenwoordiging bij de Europese Unie zondag.

Het referendum legde de vraag voor of er maximale aantallen per jaar moeten worden vastgelegd voor de immigranten. Dat staat haaks op het afgesproken vrij verkeer van personen dat de Zwitsers twaalf jaar geleden hebben afgesproken met de Europese Unie.

Nu dreigt een flinke ruzie. Elk jaar gaan circa tachtigduizend mensen in Zwitserland werken en wonen en driekwart van hen komt uit de EU.

Initiatief

De volksraadpleging was een initiatief van de conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP), die zich zorgen maakte over ''massa-immigratie'' uit de Europese Unie.

Tegenstanders voerden aan dat een 'ja' zou leiden tot een ontwrichting van alle met de EU gemaakte afspraken. Dit zou een zware economische klap kunnen betekenen voor Zwitserland, dat de Unie als belangrijkste handelspartner heeft.

Volgens de website van de Nederlandse ambassade in Bern behoort Nederland niet tot de belangrijkste handelspartners van de Zwitsers ''Nederland is na de buurlanden en de VS de vijfde handelspartner voor wat betreft de Zwitserse invoer en de tiende voor de uitvoer.'' Nederland zou onder meer elektronica en chemische producten exporteren naar Zwitserland.

Burkhalter

President Didier Burkhalter van Zwitserland liet in een reactie weten dat de immigratiewetgeving niet direct op de schop gaat.

Afspraken tussen Zwitserland en de EU over zaken als het vrije verkeer van personen blijven overeind ''tot een nieuwe legale status vastgesteld is'', luidde een verklaring van de Federale Regering, die gaat uitzoeken wat de ''koerswijziging'' van zondag betekent voor het EU-beleid van het land.

De regering benadrukte dat nog niet is afgesproken hoe hoog de immigratielimieten worden. Er staat evenmin vast ''wie daarover beslist en volgens welke criteria''. Daar moeten de regering en het parlement binnen drie jaar over beslissen.

Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het Zwitserse referendum. Volgens het dagelijks bestuur van de EU gaat de geplande immigratiebeperking ''in tegen het principe van het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland.''

De commissie schrijft in een verklaring te gaan onderzoeken wat de uitkomst van het referendum betekent voor de verhoudingen tussen Brussel en Bern. ''In deze context wordt ook de opstelling van de Federale Raad (het Zwitserse kabinet - red) met betrekking op het resultaat daarin meegenomen.''

Oostenrijk

Hannes Swoboda, een Oostenrijks lid van het Europees Parlement zei in een reactie: ''Voor ons is de relatie tussen de EU en Zwitserland één pakket. Als Zwitserland immigratie uit de EU wil beperken, zal het niet meer kunnen rekenen op alle economische en commerciële voordelen die het op dit moment geniet. We zullen niet toestaan dat ze alleen de krenten uit de pap krijgen."

Wilders

PVV-leider Geert Wilders weten dat hij het voorbeeld van de Zwitsers het liefst zo snel mogelijk wil volgen. ''Wat de Zwitsers kunnen dat kunnen wij ook: immigratie beperken en uit de EU! Quotum voor immigranten. Fantastisch'', aldus de politicus op Twitter.