De Rooms-Katholieke Kerk moet openbaar onderzoek doen naar gevallen van kindermisbruik binnen de kerk.

Dit stellen deskundigen van de Verenigde Naties op het gebied van kinderrechten in een woensdag in Genève gepresenteerd rapport.

Ze vinden ook dat in het kerkelijk recht regels moeten worden opgenomen die kinderen beschermen tegen misbruik. Het VN-kinderrechtencomité heeft half januari met afgevaardigden van het Vaticaan gesproken.

Het Vaticaan heeft naar voren gebracht alles in het werk te stellen om misbruik te bestrijden.

Het kinderrechtencomité verwijt het Vaticaan echter veel te lang de omvang van het probleem te hebben onderschat en niet de geëigende maatregelen te hebben genomen. Nog steeds zouden gegevens over gevallen van misbruik worden verhuld.

In een reactie op het VN-rapport stelt het Vaticaan dat het teleurgesteld is dat de VN probeert zich te bemoeien met de kerkleer. De kritiek van het Vaticaan was vooral gericht op het deel van het VN-rapport waarin wordt gesteld dat het Vaticaan de regels met betrekking tot abortus en seksueel onderwijs op katholieke scholen moet aanpassen.