Alle gegevens van Nederlandse sporters, journalisten en andere geaccrediteerden die aanwezig zijn bij de Olympische Spelen in Sotsji, worden opgeslagen in een database die drie jaar toegankelijk is voor de Russische geheime dienst.

Het gaat om persoons- en communicatiegegevens. Ook de gegevens van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Rutte en minister Schippers zullen waarschijnlijk worden opgeslagen. 

De Nederlandse overheid heeft de betreffende personen niet geïnformeerd, in tegenstelling tot wat de Europese Commissie beweert. Dat blijkt uit een rondgang van De Correspondent langs onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade in Moskou en het Nederlands Olympisch Comité. 

Premier Medvedev ondertekende op 8 november 2013 een document waarin de mogelijkheid tot het surveilleren van alle geaccrediteerden wordt gemeld. Het betreft een openbare wettekst die op 13 november 2013 in een Russische staatskrant is gepubliceerd.

Het decreet dwingt telecom- en internetproviders om de data van de geaccrediteerden op te slaan in een database, die vervolgens toegankelijk is voor de geheime dienst en andere opsporingsdiensten. 

Niet alleen worden persoonsgegevens als naam en paspoortnummer opgeslagen, ook informatie over het communicatiegedrag van de bezoekers wordt geregistreerd.Te denken valt aan gegevens over met wie, hoe vaak, en hoe lang er wordt gebeld en gemaild. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland inmiddels aangevuld met de zin: "Weest u zich ervan bewust dat de Russische wet het toestaat om alle dataverkeer (telefoon, email, internet etc.) over Russische communicatienetwerken te monitoren, bewaren en analyseren."