De internationale vredesconfererentie over Syrië gaat 10 februari verder. De Syrische onderminister van Buitenlandse Zaken, Faisal Makdad, zei dat donderdag in Genève.

De conferentie begon 22 januari in Montreux en verhuisde de volgende dag naar Genève.

Volgens Makdad duurt de volgende gespreksronde een week en nemen er wat zijn delegatie betreft dezelfde mensen aan deel, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moualem.

De partijen zijn elkaar voor zover bekend niet genaderd in de eerste gespreksronde. Wel leek de regering van president Bashar al-Assad woensdag uiteindelijk toch bereid na te denken over het beginsel dat er een overgangsregering zou moeten komen. Eerder wees de regeringsdelegatie die suggestie verontwaardigd van de hand.

Stilte

De afgevaardigden op de vredesconferentie hebben donderdag opvallend eensgezind samen een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de tienduizenden slachtoffers van de bloedige burgeroorlog.

Een deelnemer van de oppositie tegen Assad van Syrië, Hadi al-Bahra, stelde voor de slachtoffers te gedenken.

Alle aanwezigen, inclusief de delegatie van Assad, stonden op en namen een minuut stilte in acht. Ahmad Jakal van de oppositionele Nationale Coalitie zei dat ''het een mooi symbolisch moment was''.

Regering en oppositie zijn het al een week oneens over vrijwel alles. Woensdag kwam er enige dooi in de sfeer rond de onderhandelingen, toen Damascus aangaf toch bereid te zijn na te denken over een omstreden basisdocument voor de conferentie. Dat verlangt de vorming van een overgangsregering.

Achtergrond: Overgangsregering onrealistische inzet conferentie

HRW: Wereld doet te weinig l Assad rekent op herverkiezing l Wie vecht tegen wie? l Dossier Syrië