Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdag hoger beroep aangetekend tegen een vonnis over het observatieprogramma van de geheime dienst NSA. 

Daarin oordeelde een rechter in december dat het verzamelen van gegevens over miljoenen telefoongesprekken tussen burgers onwettig is.

Volgens rechter Richard Leon is zo'n 'arbitrair' verzamelen van gegevens van ''bijna elke burger'' een ongeoorloofde inbreuk op de privacy.

Volgens de regering is het programma nodig om terrorisme te voorkomen, maar volgens rechter Leon heeft de staat geen enkel 'succesvol voorbeeld' kunnen noemen.

Larry Klayman, de advocaat die de zaak tegen de NSA heeft aangespannen, is van plan om volgende week het hof van beroep te vragen de zaak door te verwijzen naar het Hooggerechtshof. Dat is volgens hem gerechtvaardigd omdat het een kwestie is die van groot publiek belang is. "Dit zijn bijzondere omstandigheden. We kunnen niet toestaan dat deze situatie voortduurt. De NSA bespioneert iedereen", aldus Klayman.

Orwelliaans

Dat de regering beroep aan zou tekenen tegen de uitspraak van Leon was al verwacht. Leon noemde het programma 'bijna Orwelliaans', een verwijzing naar de schrijver van het boek 1984, George Orwell.

Hoewel er volgens Leon nauwelijks bewijs is dat het afluisterprogramma terreuraanslagen heeft voorkomen besloot hij het stilleggen van het programma op te schorten en eerst het beroep van het ministerie van Justitie af te wachten.

FISA

De regering heeft vrijdag niet alleen maar beroep aangetekend tegen de uitspraak van rechter Leon, maar tevens bij het Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), een geheime rechtbank die de spionageverzoeken van de regering toetst, een verzoek ingediend voor verlenging van het NSA-programma met negentig dagen. Dergelijke verzoeken zijn vereist sinds het programma in 2006 het levenslicht zag.

In een aparte zaak bepaalde een federale rechter in New York vorige maand dat het verzamelen van gegevens door de NSA wél legaal is. Die zaak was aangespannen door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU. De beweging heeft deze week aangekondigd in beroep te gaan.

Vijf vragen over aftapprogramma PRISM

Meer nieuws rond de afluisterpraktijken