Paus Franciscus heeft woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak mensen opgeroepen elkaars verschillen te accepteren en in te zien dat iedereen elkaars broeder of zuster is.

"We zijn allen kinderen van dezelfde hemelse vader, we maken deel uit van dezelfde menselijke familie en we delen een gezamenlijk lot", zei de kerkvader tegen de menigte op het Sint Pietersplein.

Tienduizenden mensen verzamelden zich op het Sint-Pietersplein om te luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van Franciscus.

De paus week op een gegeven moment af van zijn voorbereide tekst en toonde zich geërgerd over al het geweld in de wereld. "Wat gebeurt er in de harten van de mensen? Wat gebeurt er in de harten van de mensheid om zulk geweld voort te brengen?", vroeg de kerkvader. "Het moet ophouden."

Bekijk beelden: