De Franse president François Hollande heeft dinsdag in zijn toespraak voor het nieuwe jaar gezegd dat zijn land samen met Duitsland in lente initiatieven ontplooit die de Europese Unie meer kracht geven.

De unie moet zich dan beter kunnen verdedigen tegen stromingen die de oude nationale grenzen weer terug willen of die van de euro als munteenheid afwillen. In mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement.

"Het Frankrijk van de toekomst ontdoet zich niet van Europa", verzekerde Hollande. "Frankrijk is politiek erfgenaam van alle generaties die voor Europa hebben gevochten." 

De socialistische president die half mei 2012 aantrad, vindt dat "2013 het jaar was dat Europa er eindelijk in is geslaagd de financiële stormen te boven te komen die sinds 2008 woeden".

Hollande zei niet wat voor Frans-Duitse initiatieven hij voor ogen heeft.

Uitgaven

Hij beloofde in zijn toespraak ook dat hij de overheidsuitgaven zal terugdringen en dat hij daar in 2014 "harde besluiten" over neemt. "Wij kunnen meer doen terwijl we minder uitgeven", aldus de volgens peilingen erg impopulaire president.

Hollande meent dat bijvoorbeeld in de bestuurslagen en in de sociale zekerheid bezuinigd kan worden. Dat leidt op den duur tot belastingverlagingen.

Sociale lasten

Hollande wil ook de sociale lasten van bedrijven verlagen die personeel in dienst nemen. Hij zei zonder in detail te treden, dat hij wil komen tot "een verantwoordelijkheidspakt voor ondernemingen".

Dat zou ervoor moeten zorgen dat arbeid goedkoper wordt en er minder regels gelden over het werk, als bedrijven maar meer mensen in dienst nemen.