De Beierse christendemocraten van de Christelijk Sociale Unie (CSU) eisen strenge maatregelen tegen 'armoede-migranten' uit de EU. 

Ze willen met nieuwe maatregelen voorkomen dat met name Bulgaren en Roemenen misbruik maken van sociale voorzieningen in rijkere EU-landen.

De CSU is de zusterpartij van de Christen-Democratsche Unie (CDU) van bondskanselier Angela Merkel en zit in de pas beklonken Grote Coalitie.

De Süddeutsche Zeitung meldde zaterdag dat de CSU naar eigen zeggen "wil voorkomen dat de verkeerde prikkels tot migratie" worden afgegeven.

Zo zouden migranten in de eerste drie maanden van hun verblijf in Duitsland helemaal geen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen en er zouden regels moeten komen om misbruikers te kunnen uitzetten en terugkeer te weigeren.

Lidstaten

In West-Europa wordt gevreesd dat er vanaf 1 januari een stroom werklozen uit de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië op gang komt. De landen zijn al sinds 2007 lid, maar destijds werden beperkingen afgesproken met betrekking tot arbeidsmigratie.

Die beperkingen vervallen op 1 januari 2014, wat tot ongerustheid leidt in onder meer de Bondsrepubliek, België, Engeland, Nederland en Oostenrijk.

In Duitsland werken al naar schatting 160.000 Bulgaren en Roemenen. Sommigen vrezen dat er in 2014 ergens tussen de 100.000 en 180.000 extra mensen uit die landen in Duitsland werk komen zoeken of op een andere manier aan de armoede in het eigen land hopen te ontsnappen.