Chinese leiders hebben op ingetogen wijze eer bewezen aan Mao Zedong, de grondlegger van de Chinese Volksrepubliek die donderdag 120 jaar geleden ter wereld kwam. 

President Xi Jinping en andere leiders bezochten het mausoleum op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing waar het gebalsemde lichaam van de Grote Roerganger ligt opgebaard.

Zij bogen drie keer voor het standbeeld van Mao en brachten diens 'glorieuze verworvenheden in herinnering', schreef het staatspersbureau Xinhua. In een toespraak zei Xi dat diens fouten moeten worden gezien in het licht van de tijd waarin hij leefde.

"Wij moeten onze leiders niet beoordelen op basis van de omstandigheden, de mate van ontwikkeling of het niveau van nu, noch aan hen de buitensporige eis te stellen dat zij hadden moeten bereiken wat alleen de volgende generaties konden bereiken", zei Xi.

Culturele revolutie

Tijdens industrialiseringscampagnes en de Culturele Revolutie van Mao kwamen tientallen miljoenen Chinezen door honger of vervolging om het leven. Pas na zijn dood in 1976 werden hervormingen doorgevoerd waardoor de marktwerking meer ruimte kreeg en China zijn huidige economische opmars begon.

Volgens de Chinese historicus Zhang Lifan ging Xi er in zijn toespraak aan voorbij dat de modernisering in China door Mao's toedoen minstens twintig jaar later begon dan in omliggende landen.

Strateeg

Het Volksdagblad van de Chinese Communistische Partij besteedde op de voorpagina geen aandacht aan de verjaardag van Mao. Pas op pagina zeven stond een groot artikel, waarin Mao als een briljante 'proletarische revolutionair, strateeg en theoreticus' werd geprezen.

In een begeleidend commentaar werd opgemerkt dat hij 'het best herinnerd' kon worden door voort te gaan met de hervormingen die door zijn opvolger werden ingezet.

Op Chinese sociale media hadden censors het druk het schrappen van kritiek op Mao. Boodschappen waarin vraagtekens werden geplaatst bij diens nalatenschap waren binnen enkele minuten weer verwijderd.