Veel asielzoekerscentra in Duitsland zijn overvol. In de hoofdstad Berlijn bijvoorbeeld zijn in de meer dan 30 opvanghuizen bijna alle plaatsen bezet en zijn er geen buffers meer om nieuwe asielzoekers ruimte te bieden. 

In één centrum wonen 550 mensen, hoewel er slechts plaats is voor vierhonderd personen, zegt Silvia Kostner van het bureau gezondheidszorg en sociale zaken in Berlijn.

De afgelopen maanden richtte het stadsbestuur leegstaande scholen en overheidsgebouwen in als noodonderkomen. Volgend jaar moeten er nieuwe centra met honderden extra plaatsen voor asielzoekers bijkomen.

De afhandeling van de aanvragen verloopt moeizaam. Doordat het aantal asielzoekers de laatste jaren afnam, moesten veel ambtenaren die zich met hen bezighielden, weg.

In de jaren 90 waren er ongeveer vierduizend ambtenaren met de afhandeling van asielverzoeken belast, nu is dat nog maar de helft. De papierberg hoopt zich op. Het duurt nu zeker acht maanden voor een asielzoeker weet of hij in Duitsland mag blijven. Sommigen moeten meer dan een jaar wachten.

Syrië

De oorzaak van het probleem is dat het aantal asielzoekers in Duitsland de laatste jaren sterk is gestegen. Voor het eerst sinds 1997 komt het totale aantal dit jaar boven 100.000. Vooral uit Syrië, Servië en Macedonië komen mensen naar het economisch belangrijkste land van de Europese Unie.

Ook in Nederland stijgt het aantal asielzoekers. Directeur Jan-Kees Groet van het Central Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei begin november te verwachten dat er dit jaar 17.000 asielzoekers bij komen. Dat aantal is sinds 2002 niet zo groot geweest. Het COA wil onder meer in Kamp Zeist een centrum voor 300 asielzoekers openen, zo werd maandag bekend.