Nederlanders van Surinaamse afkomst kunnen vanaf medio volgend jaar zonder visum of werkvergunning naar Suriname reizen en er gaan wonen en werken. 

Het Surinaamse parlement nam vrijdag (lokale tijd) de wet 'Personen van Surinaamse Afkomst' (PSA) aan die dat mogelijk maakt.

De 'diasporawet’ geldt voor mensen die in Suriname geboren zijn en voor hen die tenminste een ouder of twee grootouders van Surinaamse afkomst hebben. De wet geldt ook voor mensen van Surinaamse komaf in andere landen. De PSA-status geeft geen recht op kiesrecht in Suriname.

Een belangrijk doel van de wet is om meer Surinamers in het buitenland over de streep te trekken om Suriname te komen helpen bij de opbouw van het land. Via financiële steun en de overdracht van kennis gebeurde dit al, maar nu kunnen ze ook in Suriname zelf actief te zijn zonder hun Nederlandse nationaliteit op te moeten geven.

Verheugd

Surinamers in Nederland zijn zeer verheugd over het ''historische'' besluit van Suriname, zegt de Stichting Collectief Overzeese Surinamers (COS). ''Er is vorm en inhoud gegeven aan het Surinamegevoel. Wij horen erbij en zijn een ondeelbaar volk", aldus de COS in een reactie.

Parlementariër Carl Breeveld hoopt dat de formele hereniging van alle Surinamers er ook voor zorgt dat beide groepen goed gaan samenwerken en stoppen elkaar verwijten te maken.

''Zowel de mensen die vertrokken zijn als de achterblijvers hebben offers gebracht. Nu de kloof tussen de groepen is gedicht, moeten we samen verder. En we hebben zeker behoefte aan vers bloed en wat meer drive’’, aldus Breeveld.