Het door de Amerikaanse staat Utah ingestelde verbod op het homohuwelijk is strijdig met de Amerikaanse grondwet. Dat heeft een Amerikaanse federale rechtbank vrijdag bepaald.

Het verbod, dat in 2004 werd voorgelegd aan de kiezers in Utah en aangenomen, maakt volgens rechter Robert J. Shelby inbreuk op de rechten van stellen van gelijk geslacht.

Hij wees het verweer van de staatsadvocaat af, die betoogde dat de wet een 'verantwoordelijke voortplanting' en 'optimale opvoeding' waarborgde en zo het belang van Utah diende. Volgens Shelby heeft Utah niet aangetoond dat heteroseksuele huwelijken onder homoseksuele te lijden hebben.

Veel inwoners van Utah zijn mormoons. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is fel op de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen tegen.