De Italiaanse regering heeft dinsdagavond besloten tot noodmaatregelen die de komende twee jaar moeten leiden tot de vervroegde vrijlating van 3000 gedetineerden. Dit hebben Italiaanse media gemeld.

Momenteel zitten in Italië bijna 64.000 mensen in de cel. 

De gevangenissen zijn overvol en veelal sterk verouderd. De bezettingsgraad is 140 procent, de hoogste in de EU

Daar is harde kritiek op, onder meer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Italiaanse Constitutionele Hof en president Giorgio Napolitano (88).

Het kabinet-Letta heeft besloten dat veroordeelden eerder in aanmerking moeten komen voor vervroegde vrijlating, onder meer door een hogere 'bonus' voor goed gedrag.

Ook moet celstraf vaker worden vervangen door huisarrest of een taakstraf, vooral bij sociale diensten.

Land uitgezet

Immigranten worden twee jaar voor het einde van hun celstraf het land uitgezet. Voor drugshandel met kleine hoeveelheden komen lagere straffen.

Drugsverslaafden worden meer ondergebracht in therapeutische woongroepen in plaats van in de cel. En er komt een onafhankelijke nationale ombusman voor gedetineerden die moet toezien op de naleving van de rechten van mensen in de cel.