Het vergaren van gegevens over miljoenen telefoongesprekken van Amerikanen door de geheime dienst NSA is ongrondwettig. 

Dat heeft de Amerikaanse federale rechter Richard Leon maandag bepaald. 

Hij geeft de regering de gelegenheid in hoger beroep te gaan voordat hij het staken van de omstreden praktijk beveelt.

De Britse krant The Guardian onthulde in juni dat de NSA vastlegt wie in de VS met wie belt, wanneer en hoe lang. Volgens de rechter is zo'n 'arbitrair' verzamelen van gegevens van "bijna elke burger" een ongeoorloofde inbreuk op de privacy.

De rechter baseert zijn uitspraak op het feit dat de regering geen enkel bewijs heeft geleverd dat het programma 'daadwerkelijk een ophanden zijnde terreuraanval heeft weten te voorkomen'. 

"Ik heb ernstige twijfels bij de doeltreffendheid van het programma om gegevens te verzamelen als manier om snel onderzoek te kunnen doen in zaken die betrekking hebben op terreurdreigingen", aldus de rechter. 

Privacybelang

De zaak is aangespannen door de conservatieve advocaat Larry Klayman en zijn cliënt Charles Strange.

Volgens de rechter hebben Klayman en Strange aannemelijk weten te maken dat hun privacybelangen zwaarder wegen dan het belang dat de overheid heeft bij het verzamelen van de telefoongegevens.

Dat betekent dat het massaal verzamelen van telefoongegevens in strijd is met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet, dat onredelijke doorzoekingen verbiedt. 

Reactie Snowden

Klokkenluider Edward Snowden, die sinds juni van dit jaar de geheime documenten lekt waardoor rechtszaken als deze gehouden kunnen worden, reageert positief op de uitspraak van de rechter tegenover de New York Times.

"Ik heb gehandeld met het geloof dat de massale afluisterpraktijken van de NSA niet grondwettelijk houdbaar waren en dat het Amerikaanse publiek de kans verdiende deze zaken openlijk behandeld te zien", aldus Snowden.

"Vandaag is een geheim programma, goedgekeurd door een geheime rechtbank, in het openbaar bekeken en is geoordeeld dat het de rechten van Amerikanen overtreedt. Dit is de eerste van vele."