Bij gewapende conflicten zijn in 2012 bijna  honderdduizend mensen om het leven gekomen, vooral burgers. 

Dit heeft de Geneefse Academie voor Internationaal Humanitair Recht en Mensenrechten in een dinsdag gepubliceerd rapport naar voren gebracht.

Het bloedigste conflict is in Syrië waar vorig jaar naar schatting 55.000 mensen zijn omgekomen.

In Mexico vielen door bendeoorlogen meer doden, circa 9.000, dan in Afghanistan door de oorlog daar, 7.500 doden.

Het onderzoek richtte zich op 37 conflicten in 24 landen.