In Canada zijn in 2012 meer ijsberen afgeschoten dan in de jaren daarvoor. In totaal werden 740 ijsberen gedood, blijkt uit gegevens van de Canadese overheid. De afgelopen vijf jaar lag dat aantal gemiddeld op 663.

IJsberen hebben het al moeilijk door het terugtrekkende zeeijs in het Noordpoolgebied. Door temperatuurstijging smelt het ijs ieder jaar eerder. Dat is ongunstig voor de roofdieren, want juist rond het zeeijs jagen ze op zeehonden en andere prooien.

In Canada is de jacht op beperkte schaal toegestaan; niet alleen voor de Inuit die traditioneel op de dieren jagen, maar ook voor buitenlanders die ze voor hun plezier of voor financieel gewin afschieten. Natuurorganisaties pleiten voor een betere bescherming van de dieren.

Toekomst

Over de toekomstkansen van de soort wordt verschillend gedacht. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft ijsberen aangemerkt als 'kwetsbaar’, terwijl ze in de VS op de lijst van bedreigde diersoorten staan.

Niemand weet hoeveel ijsberen er precies zijn. Het Wereld Natuur Fonds schat dat er momenteel grofweg 20.000 tot 25.000 in het wild leven. Op een aantal plaatsen neemt hun aantal af, maar andere populaties groeien juist.

Delegaties van de landen waar ijsberen leven, praten vanaf woensdag in de Russische hoofdstad Moskou over de bedreigingen voor de soort. Naast Canada nemen Rusland, de VS, Groenland en Noorwegen aan de conferentie deel.