De Egyptische vicepremier Ziad Bahaa El-Din heeft zich zaterdag tegen de omstreden inperking van het betogingsrecht gekeerd. 

Bahaa El-Din riep de regering via Facebook op de nieuwe demonstratiewet nog eens tegen het licht te houden.

"Het is geen schande en het schaadt het aanzien van de staat niet om een wet te herzien die de kloof tussen de overheid en de jeugd slechts verbreedt", schrijft de liberale vicepremier.

Sinds de invoering van de demonstratiewet hebben leger en politie tal van betogingen met harde hand beëindigd.

De omstreden wet verbiedt samenscholingen van meer dan tien personen zonder voorafgaande toestemming van de autoriteiten. Ook samenkomsten bij gebedshuizen of bijeenkomsten van politieke partijen die de autoriteiten beschouwen als een gevaar voor de openbare orde zijn taboe.

Op overtreding staan fikse geldboetes of gevangenisstraffen.

Zwijgen

Mensenrechtengroepen zeggen dat de door het leger in het zadel geholpen interim-regering met de wet iedere oppositie wil smoren. Het leger zou er vooral op uit zijn de nog altijd tegenstribbelende Moslimbroederschap voorgoed het zwijgen op te leggen.

Zaterdag is de vijftigkoppige commissie die de de Egyptische constitutie herziet begonnen aan de stemming over de definitieve grondwetstekst. De leden hebben de taak de door de afgezette president Mohammed Mursi en diens Moslimbroeders ingevoerde grondwet te wijzigen.

Amendementen

De grondwetscommissie moet het vóór dinsdag eens zijn over de 247 voorliggende amendementen. De commissie overhandigt het resultaat vervolgens aan interim-president Adly Mansour, die het aan het volk voorlegt.

De grondwetscommissie vergaderde steevast achter gesloten deuren, maar de stemming wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Er bestaan grote zorgen dat het leger onder de nieuwe grondwet te veel macht krijgt. Ook de mogelijkheid burgers voor een militair tribunaal te brengen is veel Egyptenaren een doorn in het oog. De invloed van de sharia, de islamitische wet, op de constitutie zou worden ingeperkt.

Overzicht: Egypte sinds de revolutie van 2011 l Dossier Egypte