Kinderkledingketen Prénatal gaat het Veiligheidsakkoord voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in Bangladesh alsnog ondertekenen. 

Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Eerder deze week zette minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) Prénatal, samen met Wibra en Coolcat, nog publiekelijk te kijk, omdat de keten zolang wachtte met het zetten van een handtekening onder de gemaakte brancheafspraken.

''Laat het heel helder zijn dat er geen moment sprake van is geweest dat Prénatal niet zou willen tekenen'', stelt Prénatal-directeur Rolf Burrekers nu.

''Het lijkt me logisch dat je de tijd neemt om zo’n overeenkomst goed te bestuderen, om helder te krijgen hoe het systeem erachter functioneert en om met de organisatie kennis te maken. Dat hebben we zorgvuldig gedaan.''

Prénatal laat in vier fabrieken in Bangladesh kleding maken.

Coolcat-topman Roland Kahn reageerde eerder erg boos op de uitlatingen van minister Ploumen. Volgens hem is het nog helemaal niet duidelijk hoe de brancheafspraken de Bengaalse kledingindustrie precies verder zullen helpen. Kahn wil daarom eerst een verdere uitwerking van de tekst van het Veiligheidsakkoord afwachten.

Ook Wibra heeft gezegd dan pas te beoordelen of het passend én verantwoord is het akkoord in het geheel te ondertekenen. De keten verwacht dat de verduidelijking van de tekst medio december wordt gepresenteerd.

Eerder dit jaar kwamen meer dan 1100 mensen om doordat een complex met kledingfabriekjes in Bangladesh instortte. De fabriekjes leverden ook aan ketens in het westen.