Paus Franciscus heeft zich dinsdag gekeerd tegen het ongebreidelde kapitalisme, dat hij beschouwt als ''een nieuwe tirannie''. 

Hij roept de wereldleiders op de armoede en groeiende ongelijkheid in de wereld te bestrijden.

De paus pleit verder voor vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij schrijft in zijn eerste eigen document dat hij de voorkeur geeft aan een kerk ''die gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij steeds op straat is, boven een kerk die ongezond is omdat zij niet buiten haar grenzen kan gaan en zich vastklampt aan haar eigen veiligheid''.

De paus constateert dat er een groeiende kloof is tussen een meerderheid die arm is en de weelde waarin de 'happy few' leeft. Die onevenwichtigheid is naar zijn mening het gevolg van ''ideologieën die de absolute autonomie van de markt en financiële speculatie verdedigen'' en de Staat het recht ontzeggen ten bate van het algemeen welzijn enige vorm van controle op de economie uit te oefenen.

Abortus

De paus bevestigt de traditionele leer van de kerk, die abortus verbiedt en vrouwen uitsluit van het priesterambt. Hij waarschuwt priesters niet te veel nadruk te leggen op politiek gevoelige kwesties, omdat dat de veel verder strekkende missie van de kerk ondermijnt.

De paus roept de priesters ook op korter en puntiger te preken. Hij bekritiseert priesters die somber het woord verkondigen ''alsof zij juist van een begrafenis zijn gekomen''.

Franciscus ondertekende het document Evangelium gaudium (De vreugde van het evangelie) zondag tijdens een mis ter afsluiting van het Jaar van het Geloof. De zogeheten apostolische exhortatie is het eerste document dat de in maart gekozen Franciscus geheel zelf heeft geschreven.

Hij publiceerde eerder een encycliek, maar die was nog grotendeels door zijn voorganger, Benedictus XVI, opgesteld.