De Nederlandse overheid moet het initiatief nemen voor een nationaal debat over Zwarte Piet. Voor- en tegenstanders moeten de kans krijgen hun standpunt uit te dragen.

De VN-werkgroep WGPAD heeft donderdag een verklaring van deze strekking uitgegeven.

Alleen zo kunnen begrip, wederzijds respect en een interculturele dialoog over dit onderwerp worden bewerkstelligd.

De Working Group of Experts on People of African Descent staat onder voorzitterschap van Verene Shepherd, de speciale rapporteur over culturele rechten.

Deze Jamaicaanse hoogleraar kwam vorige maand in het nieuws toen zij 'Black Pete' als racistisch bestempelde en Nederland vroeg de sinterklaastraditie af te schaffen.

Bedreigingen

Zo ver gaat de WGPAD dit keer niet. Integendeel, uiteindelijk is het aan het Nederlandse volk om over de affaire te discussiëren én beslissen, zo staat in de verklaring.

Shepherd die een uitnodiging van de gemeente Groningen om de sinterklaasinhuldiging bij te wonen afsloeg, en haar werkgroep laten weten de discussie over Zwarte Piet waar mogelijk te willen steunen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt dat echter niet nodig. ''Dat debat is er al. Dat hoeft het kabinet niet te initiëren'', zei Asscher in een reactie. Hij wees erop dat er in Nederland al vele weken over Zwarte Piet wordt gediscussieerd. Het kabinet heeft daar ook zijn bijdrage aan geleverd.

De minister wees erop dat het feest steeds evolueert. Vroeger werden kinderen ermee bedreigd dat ze in de zak mee moesten naar Spanje. Nu gebeurt dat niet meer. Of Zwarte Piet in de toekomst zwart blijft, kan hij niet zeggen. ''We zullen zien.''

Intolerantie

De werkgroep meldt wel zich zorgen te maken. Eind oktober ontvingen de leden meerdere berichten die bedreigingen en beledigingen bevatten van mensen die de kritiek op Zwarte Piet niet begrepen. De werkgroep maakte zich grote zorgen over de heftige intolerantie die uit die berichten sprak.

Sinds de discussie in Nederland oplaaide, zijn mensen van Afrikaanse afkomst onderwerp van heviger discriminatie en spot. Het is de taak van de VN de belangen van deze mensen en hun organisaties voor het voetlicht te brengen. Iedereen moet een gelijke kans hebben de traditie te betwisten of verdedigen.

Ook Asscher heeft zich wel ernstig gestoord aan racistische uitlatingen van sommige deelnemers aan het debat over Zwarte Piet. Hij vindt die ''walgelijk''. ''We leven in een vrij land, maar we moeten elkaar niet uitschelden.''

Achtergrond: Zwarte Piet voegde zich geruisloos bij Sinterklaas