De voormalige Amerikaanse minister van Defensie en ex-chef van de CIA, Robert Gates, wordt in mei de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse padvinderij, de jeugdorganisatie Scouting. 

De organisatie heeft dit woensdag plaatselijke tijd laten weten. Formeel moet de nationale ledenraad nog met zijn benoeming instemmen.

Gates staat dan aan het hoofd van de circa 2,7 miljoen jongeren van de Amerikaanse Boy Scouts en Girl Scouts. Hij wordt voor twee jaar tot voorzitter gekozen. Hij was van 1991 tot 1993 chef van de inlichtingendienst CIA en van 2006 tot 2011 minister van Defensie.

De inmiddels 70-jarige Gates was in zijn jeugd lid van de Boy Scouts. Hij beschouwt de organisatie als een belangrijk instrument om jongeren te helpen bij de voorbereiding op de vervulling van plichten die een burger in de samenleving heeft.