De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn door gebrek aan toezicht losgeslagen. Amerika moet zichzelf herschikken en Europa moet hen daarbij helpen.

Dat zegt oud-CIA-medewerker Ray McGovern tegen NU.nl.

McGovern was tijdens de regeerperiode van Ronald Reagan verantwoordelijk voor de dagelijkse briefing van de president.

Hij vindt de recente ontwikkelingen in het afluisterschandaal rond de NSA opmerkelijk. "Dat Angela Merkel werd afgeluisterd gebeurt simpelweg omdat het technisch mogelijk is. De technologische vergaardrift van de Amerikanen ontbreekt het aan volwassen toezicht.

Volgens McGovern is het goed mogelijk dat meer bondgenoten worden afgeluisterd. "Dat dat gebeurt zonder na te denken over de mogelijke gevolgen is erg dom."

Obama

Ook denkt hij dat het zomaar zou kunnen dat president Barack Obama niet op de hoogte was van het afluisteren van Merkel. "Bij de CIA is er een gebruik dat je de president op de hoogte houdt van wat er speelt, soms vertel je hem alleen niet alles." Als voorbeeld neemt hij Fidel Castro. Toen president Kennedy aangaf Castro niet te mogen werd dat gezien door de CIA en werden er acties uitgevoerd. "Daarvoor hoeft niet getekend te worden."

"Hoeveel generaal Michael Hayden (hoofd van de CIA ten tijde van president Bush, red.) de president heeft verteld weet ik niet. Het lijkt me waarschijnlijk dat hij niet alles heeft gemeld. Daardoor kan het komen dat je nu een president ziet die dingen zegt die niet waar zijn, om dat vervolgens drie weken later te merken via de documenten van Edward Snowden."

McGovern bestrijdt dat het tappen en bewaken van netwerken noodzakelijk is in de strijd tegen terreur, zoals minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk recentelijk beweerde. "Ik zou Plasterk willen zeggen dat hij wordt misleid als hij dat werkelijk gelooft" Volgens McGovern zijn grote hoeveelheden data alleen na een aanslag zinvol als bekend is wat wordt gezocht.

"Waarom was het dat de Russen ons twee keer hebben gewaarschuwd voor de mannen die achter de aanslagen in Boston zitten en er niets gebeurde? Omdat de FBI bezig was met het in de gaten houden van de Occupy-beweging, de mensen die opkwamen voor hun grondwettelijk recht." vertelt McGovern. De gegevens kwamen pas na de aanslagen in het vizier. "De FBI was door Occupy afgeleid van hun taak om terreur te voorkomen."

Bekijk een deel van het interview:

Economische spionage

Een van de redenen om Europeanen massaal te bespioneren is om economisch voordeel te krijgen, stelt de oud-CIA man. Daarbij benadrukt hij dat er intensief wordt samengewerkt met Groot-Brittannië, Israël, Australië en andere leden van het Gemenebest (53 landen die met elkaar een vrijwillige verbintenis zijn aangegaan, red.) om op die manier gezamenlijk voordeel te krijgen.

"Sommige mensen zijn naïef, sommige mensen hebben te veel vertrouwen", meent McGovern in reactie op het verdedigen van dit spioneren door Plasterk. "Als hij zich niet wil realiseren dat het afluisteren de Verenigde Staten een voorsprong geeft bij onderhandelingen over handel en andere economische concurrentie, dan zou ik 'naïef' het juiste woord voor hem vinden."

De manier waarop Amerika Europese landen heeft afgeluisterd vraagt wat McGovern betreft om actie. "Toen ik werd geboren moesten de Verenigde Staten Europa redden van het fascisme. Nu is de situatie omgedraaid."

Omdat de jongere generatie Amerikanen volgens McGovern onvoldoende historisch besef heeft, zou Europa moreel leiderschap moeten tonen waar de VS van kan leren. "Europa zou haar traditie waarbij ze leiders in de VS 'wat redelijkheid aan het verstand bijbrengt' voort moeten zetten."

"Niet alleen schenden de VS het vertrouwen bij mensen die dat verdienen, maar ze schenden ook de grondwet en we hebben eerder gezien wat er gebeurt als je dat doet. Europa heeft immers ervaring met zowel de Stasi als de Gestapo. Misschien moeten de VS daar eens over nadenken."