Rebellen in het noorden van het West-Afrikaanse land Mali hebben het vredesoverleg met de regering opgeschort. Ze zijn boos omdat in hun ogen de regering afspraken niet nakomt.

Het gaat om drie bewegingen van de bevolkingsgroep van de nomadische Toeareg die in het dunbevolkte woestijnachtige noorden leven. Het gebied wordt door hen in het Berbers Azawad genoemd en beslaat een oppervlakte bijna twintig keer groter dan die van ons land.

Op 6 april vorig jaar verklaarden Toeareg zich daar onafhankelijk. Dat leidde onder meer tot een opmars van jihadisten in de regio en Frans en internationaal militair ingrijpen.

De internationale bemoeienis met het straatarme en verscheurde land staat nu onder leiding van een VN-missie, die wordt aangevoerd door de Nederlander Bert Koenders.

Spoedzitting

De Toeareg van de bewegingen MNLA (Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad), HCUA (Hoge Raad voor Eenheid van Azawad) en de MAA (Arabische Beweging van Azawad) stellen dat ze niet meer meedoen met het overleg en de uitvoering van akkoorden wegens de ''negatieve'' houding van de regering in Bamako (hoofdstad van Mali). Wel vragen ze om een spoedzitting voor beraad van alle betrokken partijen, meldden Franse media vrijdag.

Een groot probleem vormt de status van Azawad, dat volgens de Toeareg autonoom moet zijn. De regering verzet zich daar nog steeds tegen.