De Verenigde Staten hebben het VN-wapenhandelsverdrag getekend dat de handel in conventionele wapens reguleert. 

Het verdrag heeft als doel wapens uit handen van schenders van mensenrechten en criminelen te houden. De VS zijn veruit de grootste wapenexporteur ter wereld. Het is het 91e land dat het verdrag heeft getekend.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry tekende woensdag aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In de VS verzette de machtige wapenlobby zich tegen het verdrag. Die vreest dat het verdrag het recht van Amerikanen op wapenbezit ondermijnt.

Het verdrag verbiedt de export van wapens als die ingezet kunnen worden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden.

De ondertekenaars verplichten zich ook alles te doen om te voorkomen dat conventionele wapens op de zwarte markt terechtkomen. Het gaat om allerlei wapentuig, van vuurwapens tot gevechtsvliegtuigen.

Goede voorbeeld

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans noemde de Amerikaanse stap woensdag ''ontzettend goed nieuws''. ''Nu de VS bereid is zich aan de VN-spelregels te houden voor de export van wapens, neemt de druk op Rusland en China toe dit goede voorbeeld te volgen'', aldus Timmermans.

Nederland was een van de voorvechters van het verdrag en heeft het in juni al ondertekend. Nederland draagt 500.000 euro bij aan een VN-fonds dat ontwikkelingslanden helpt bij de opzet van een exportcontrolesysteem voor wapens en bij veilige opslag en vernietiging van kleine en lichte wapens.