Het Witte Huis zal zich niet verzetten tegen het besluit van de Amerikaanse staten Colorado en Washington om het gebruik van marihuana te gedogen. 

De regering liet donderdag weten dat beide staten mogen doorgaan met hun experiment, zolang ze bepaalde grenzen niet overschrijden.

De federale wet verbiedt de teelt en het gebruik van marihuana. Het ministerie van Justitie heeft in een reactie gezegd zich te willen heroriënteren op de landelijke handhaving van marihuanagebruik. Er zal dan alleen nog in bepaalde gevallen tot vervolging worden overgegaan, zoals bij de verkoop aan minderjarigen of de smokkel over de staatsgrenzen.