De Japanse minister van industrie Toshimitsu Motegi heeft maandag maatregelen beloofd om het weglekken van radioactief koelwater uit de kapotte kerncentrale van Fukushima Dai-ichi te stoppen. 

Hij zei dat de opslagtanks rond de centrale lekken door gebrekkig onderhoud door de beheerder van de centrale, het elektriciteitsbedrijf Tepco.

"De urgentie van de situatie is zeer hoog", zei Motegi. "Vanaf nu neemt de overheid de leiding."

Uit de opslagtanks is al vijf keer radioactief koelwater gelekt. Het meeste water is in de bodem gesijpeld, maar een deel is mogelijk via regengoten in zee terechtgekomen.

Verontreinigd water

Rondom de centrale zijn een stuk of duizend stalen tanks gebouwd, die bijna driehonderd miljoen liter verontreinigd water bevatten. Met het water zijn de reactorkernen gekoeld die na een aardbeving en tsunami in maart 2011 oververhit raakten en smolten.

Motegi zei dat de tanks nu vier keer per dag gecontroleerd zullen worden, twee keer zo vaak als voorheen. "De controle van het water is belangrijk. Wij moeten voorkomen dat vervuild water in zee stroomt."

Slordig

Kabinetssecretaris Yoshihide Suga verklaarde dat het jongste lek vooral kwam door 'slordig omgaan met afsluiters' en patrouilles. Die 'patrouilles' verdienden volgens de nucleaire toezichthouder die naam nauwelijks.

Tepco heeft toegezegd dat ze buitenlandse experts op het gebied van de ontmanteling zullen inschakelen om te helpen bij het herstel van de lekkage. De regering overweegt omgerekend 2,7 miljard euro te investeren in de opruimwerkzaamheden.

Controleurs

​De energiemaatschappij heeft toegegeven dat controleurs de tanks langsliepen zonder apparatuur om straling te meten en er alleen aantekening van maakten als ze grote roestplekken of lekken aantroffen.

Tepco-president Naomi Hirose zei dat het bedrijf een nieuwe taakeenheid opzet om een oplossing voor het probleem van het afvalwater te zoeken. Ook zal het meer doen om de omvang van de besmetting van het grondwater vast te stellen en lekkage in zee te voorkomen.

Hij zei dat Tepco meer tanks zal bouwen om nog eens achthonderd miljoen liter water op te slaan. Samen met plannen om vervuild grondwater weg te pompen zou dat drie tot vier jaar respijt geven, 'maar wij kunnen niet eindeloos tanks blijven bouwen', zei Hirose.