Zwitserland is in rep en roer over een toegangsverbod voor asielzoekers voor onder meer het zwembad. 

Minister Simonetta Sommaruga van justitie ontkende vrijdag dat het om een standaardregel gaat, schrijft de Neue Zürcher Zeitung.

De Zwitserse bondsregering sprak met de gemeente Bremgarten af dat sport- en schoollocaties voor de bewoners van het deze week in het stadje geopende asielzoekerscentrum tussen 07.00 en 18.00 uur verboden terrein zouden zijn. Tenzij de asielzoekers uitdrukkelijk toestemming krijgen, meldt de Zwitserse krant.

Spelregels

De Zwitserse immigratiedienst houdt vol dat er nu eenmaal spelregels nodig zijn om onmin tussen asielzoekers en Bremgarters te voorkomen. De dienst sprak tegen dat ook het zwembad 'spergebied' zou zijn. Volgens minister Sommaruga is de afspraak bovendien geen algemene regel. Dat zou immers strijdig zijn met de grondwet.

Maar de regering moet volgens de sociaaldemocratische minister tussen twee kwaden laveren. Zij wil op verscheidene plaatsen asielzoekerscentra openen en kan dat tegenwoordig ook op eigen houtje. De regering wil echter omwonenden liefst niet voor het hoofd stoten.

Luzern, dat met hetzelfde dilemma worstelde, meent een compromis te hebben gevonden. Asielzoekers kunnen zich inschrijven voor een bezoek aan het zwembad. Ze krijgen dan onder begeleiding toegang.